Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Καλεῖ καί Προκαλεῖ τούς Πολιτικούς Ἀρχηγούς
Ὅλο το κείμενο αὐτό γράφθηκε στίς 07 Ἀπριλίου τοῦ 2012.
Καί τό ἀποτέλεσμα: εἶναι ὅτι ὅλοι ἔπαθαν κούφευση. Ἔτσι ξεχνιοῦνται ὅλα ὅσα γράφει ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δυστυχῶς.
Δέστε τό παρακάτω κείμενο.

Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀντιμετωπίζει μέ ἀποτροπιασμό τήν προσπάθεια πολιτικῶν σχεδιασμῶν νά παραπλανήσουν γιά ἄλλη μιά φορά τόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Λαό ὥστε μέ δόλιο τρόπο νά ἀποσπάσουν τήν ψῆφο του, μή σεβόμενοι οὔτε αὐτή τήν κρίσιμη ὥρα τίποτε καί κανένα.

Στό ἀποτρόπαιο πολιτικό τους παιχνίδι μεταχειρίζονται ἀκόμη καί τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους μας, παρουσιαζόμενοι στόν Ἑλληνικό λαό μέ ἐπίπλαστη θρησκευτικότητα, ἐπικαλούμενοι ὑποκριτικά ἄλλοτε τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ἄλλοτε τῆς Παναγίας μας, ἐνῶ στήν πράξη τά πολιτικά τους προγράμματα καί, κυρίως, οἱ πολιτικές πράξεις τους καταδιώκουν συστηματικά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας καί κάθε πνευματική προσπάθεια στόν τόπο μας.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», προκειμένου νά προστατεύσει τόν λαό μας ἀπό κάθε πολιτικό καιροσκόπο

καλεῖ καί προκαλεῖ

κάθε Πολιτικό Ἀρχηγό, πού παρουσιάζεται στούς ψηφοφόρους του ὡς συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας

νά δηλώσει ἐγγράφως

ὅτι ἀποκηρύσσει τήν Μασωνία καί κάθε μορφῆς Ἀποκρυφισμό καί νά ὑποχρεώσει καί ὅλα τά στελέχη του νά δηλώσουν τό ἴδιο, ἐφ’ ὅσον –κατά τήν Ἐκκλησία μας– ἡ Μασωνία εἶναι θρησκεία μέ Εἰδωλολατρικό τελετουργικό καί ὄχι ἁπλή φιλανθρωπική ὀργάνωση, ὑποσκάπτει δέ συστηματικά τήν ὑπόσταση ἀλλά καί τήν ἐδαφική καί τήν πνευματική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας!

Ἡ Παράταξή μας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει θέσει στό Καταστατικό της ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἐγγραφῆς κάποιου καί ὡς ἁπλοῦ μέλους της τήν ἀνωτέρω Δήλωση.

Ὅσα Κόμματα ἀρνηθοῦν νά ἀποκηρύξουν γραπτῶς τήν Μασωνία καί κάθε μορφῆς Ἀποκρυφισμό, μέ τήν ἄρνησή τους αὐτή ἤ μέ τήν κωφεύουσα σιωπή τους αὐτοαποκαλύπτονται ὡς ψεῦτες, ὑποκριτές καί ἱερόσυλοι, λαοπλάνοι καί ἐν τέλει ἐχθροί τοῦ λαοῦ καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἔθνους μας!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοσίευση σχολίου